Vergoeding

Vergoeding

Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden vanuit de basisverzekering 1 maal per 2 jaar een borstprothese volledig . Wij verzorgen de declaratie van de prothese voor u. U kunt hierover meer inlichtingen krijgen bij Breast Care of op de website van de uw zorgverzekeraar.

Sinds 2010 wordt door de zorgverzekeraars welke aangesloten zijn bij de UVIT (Univé, VGZ, Trias) ook de bijpassende lingerie vergoed.
De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van de polis die u heeft afgesloten. Deze vergoeding valt onder de aanvullende verzekering en kunt u zelf indienen bij uw verzekering.

Voor een eerste verstrekking dient u altijd een machtiging van uw specialist te hebben.